Thưởng tết...

Thưởng tết...

Cả năm trông chờ tiền thưởng, để rồi thưởng đến và đi như một cơn gió, để lại những nỗi buồn không b..

Nhân viên Ngân hàng - những con nợ kinh niên!

Nhân viên Ngân hàng - những con nợ kinh niên!

Nợ tín chấp, nợ thẻ tín dụng, nợ vay ưu đãi .... tất cả những khoản nợ này đã "kéo chân" n..

test