Có anh chị nào làm bên #VPB không ạ, em muốn hỏi chút về thủ tục với thời gian thay đổi mẫu dấu DN.
Em cảm ơn!

test