1 month ago - Translate

Cuối tuần lành mạnh. Gần Tết rồi ai mời bé nhậu nữa là bé báo công an nha! 🤣

image
test